PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring lees je hoe FHC Formulebeheer persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Dit is met name van toepassing op bestaande en potentiële klanten, maar ook leveranciers en medewerkers, franchisenemers, aspirant-franchisenemers, potentiële franchisenemers of mensen die op andere wijze interesse tonen in onze diensten en formules. Dit treft onder andere personen die onze website bezoeken, apps gebruiken, bezoeken of anderszins met ons in contact komen.

Veel van onze restaurants zijn in het bezit van of worden geëxploiteerd door franchisenemers, die eigen onafhankelijke ondernemers zijn. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op franchisenemers of op de websites of mobiele apps die zij beheren. Zie de privacyverklaring van onze franchisenemers voor informatie over hoe zij gasteninformatie gebruiken.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Denk hierbij aan jouw naam, woonadres of telefoonnummer.

De persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij voornamelijk doordat jij deze vrijwillig aan ons verstrekt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de verwerking noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst of vanwege een wettelijke verplichting.

Jij kunt ons de volgende informatie verstrekken, afhankelijk van hoe jij met ons in contact komt:

 • Persoonlijke gegevens, zoals je naam, postadres en e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en overige contactgegevens, wanneer je je registreert voor onze online diensten, meedoet aan promotionele acties of contact met ons opneemt per telefoon of via onze online diensten;
 • Informatie over jouw transacties, waaronder informatie over de producten die je koopt, prijzen, betaalmethode en betaalgegevens;
 • Informatie over jouw account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord die gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot onze online diensten of om onze producten en diensten te kopen of te gebruiken;
 • Locatiegegevens als postcode en andere gegevens waaruit blijkt waar je je bevindt. Zodoende kunnen wij u tonen waar je de dichtstbijzijnde vestiging kunt vinden
 • Gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het apparaat waarmee je onze online kanalen bezoekt en welke pagina’s je aanklikt. Dit voor de optimalisatie van onze kanalen en gerichte advertenties en banners.
 • Wij kunnen tevens informatie verzamelen die openbaar toegankelijk is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld openbare profielinformatie over jou verzamelen wanneer jij met ons in contact komt via social media. Wij kunnen tevens berichten aan ons of over ons op sociale media verzamelen.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Wij kunnen de door ons verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken om onze diensten te verlenen dan wel onze overeenkomst met jou uit te voeren:

 • Uitvoeren van jouw verzoeken;
 • Met jou communiceren over jouw verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • Online diensten aan jou verlenen, waaronder onze websites; en
 • Gastenservice bieden, waaronder de verwerking van eventuele bezwaren over onze diensten.

Om onze diensten aan jou aan te bieden en te verbeteren en de volgende gerechtvaardigde zakelijke belangen;

 • Jou informeren over onze producten en diensten of speciale evenementen waarin jij volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn;
 • Jou informeren over de producten en diensten van onze zakenpartners;
 • Personaliseren van jouw ervaring in onze restaurants en onze diensten;
 • Verzorgen van onze bedrijfsvoering, waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het doen van consumentenonderzoek en operationeel onderzoek en het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en advertenties;
 • Zorgen voor de beveiliging van onze netwerken en systemen.

Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving

 • Beschermen tegen, vaststellen van en voorkomen van fraude en andere criminaliteit, vorderingen;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidslijnen;
 • Instellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen rechtsverordening; en
 • Met jouw toestemming (voor zover vereist door het toepasselijke recht) kunnen wij de door ons verzamelde informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Om e-mails of sms’jes aan jou te versturen over onze producten en diensten, wedstrijden, aanbiedingen, promoties of speciale evenementen waarvan wij denken dat jij daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn;
  • Om e-mails of sms’jes aan jou versturen over de producten en diensten van onze zakenpartners; Om op locatie gebaseerde diensten te verlenen;
  • Om cookies en soortgelijke technologieën in te zetten; en
  • Om online diensten aan jou te verlenen, waaronder onze websites of mobiele apps.

Wij kunnen de door ons verzamelde informatie over jou op andere manieren gebruiken, waarvan wij jou op de hoogte zullen stellen op het moment dat wij deze verzamelen of waarvoor wij jouw toestemming zullen vragen.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie delen

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet en delen jouw gegevens uitsluitend zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen aan de aan ons gelieerde ondernemingen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals het uitvoeren van bestellingen, het verzorgen van gegevensverwerking en overige diensten op het gebied van informatietechnologie, het beheren van promoties, promotionele acties, en prijsvragen, het verrichten van onderzoek en analyse, en het personaliseren van individuele gastervaringen. Wij staan deze leveranciers niet toe om deze informatie te gebruiken of te delen voor andere doeleinden dan om namens ons diensten te verlenen. 

Wij kunnen vanwege strategische of andere zakelijke redenen besluiten ons bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen. Als onderdeel van die verkoop of overdracht kunnen wij door ons verzamelde en opgeslagen informatie, waaronder persoonsgegevens, doorgeven aan eenieder die betrokken is bij de verkoop of overdracht.

Het kan voorkomen dat wij informatie kunnen delen wanneer deze jou niet direct identificeert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld anonieme, geaggregeerde statistieken delen over jouw gebruik van onze online diensten.  Of wij kunnen informatie over jou combineren met informatie over andere gasten en de informatie delen op een manier die geen verband toont met een specifieke gast. 

Wij hebben het recht persoonsgegevens te gebruiken of te delen indien dit nodig is om te voldoen aan enige wetgeving, regelgeving of wettelijk verzoek, om onze online diensten en in-restaurant technologieën te beschermen, rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verdedigen, bescherming te bieden voor de rechten, belangen, veiligheid en beveiliging van onze organisatie, onze werknemers of franchisenemers, of leden van het publiek, of in verband met onderzoek naar fraude of andere misdaad, of schendingen van onze beleidslijnen.

Jouw rechten

Wij respecteren uw recht om te bepalen hoe uw gegevens worden verwerkt. Indien er sprake is van verwerking van uw persoonsgegevens bij FHC Formulebeheer kunt u altijd een beroep doen op de volgende rechten:

Recht om in te zien

Wij tonen welke persoonsgegevens we van u verwerken, waarom we dit doen, op welk termijn we dit doen en indien van toepassing van welke organisatie wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen en met welke wij deze delen.

Recht om te wijzigen

Wanneer de door ons verwerkte persoonsgegevens in het kader van het doeleinden onjuist blijken te zijn, zullen wij de nodige maatregelen treffen om deze alsnog correct te verwerken indien u dit verzoekt. Daarnaast zullen we, indien de situatie hierom vraagt, de onjuiste verwerkte persoonsgegevens rectificeren.

Recht om vergeten te worden

Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, u uw toestemming heeft ingetrokken, u bezwaar maakt tegen directe marketing, wij onrechtmatig uw gegevens verwerken, het wettelijk bepaalde termijn is verstreken of de persoonsgegevens betrekking hebben op kinderen jonger dan 16 jaar zullen wij in de meeste gevallen alle persoonsgegevens verwijderen wanneer u zich beroept op dit recht.

Recht om gegevens over te dragen

Wanneer u dit wenst, zullen wij uw gegevens delen met u of een door u bepaalde organisatie.

Recht op informatie

U heeft het recht informatie te ontvangen over de wijze hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook onder andere vanwege dit recht voor u opgesteld.

Cookies en beacons

Wij, en onze leveranciers die diensten aan ons verlenen, kunnen gebruikmaken van cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën op onze online diensten en op andere aan ons bedrijf gerelateerde activiteiten, zoals online adverteren, om informatie te verzamelen en jou de diensten of producten te verlenen die jij hebt verzocht.

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat op een webbrowser of toestel van een internetgebruiker is geplaatst en wordt gebruikt om informatie over de gebruiker te onthouden en/of verkrijgen. Sommige landen waarin wij actief zijn hebben een cookiebeleid. De specifieke informatie per land wordt hieronder verstrekt.

Een “web beacon” is een klein voorwerp of een kleine afbeelding dat/die is toegevoegd aan een webpagina of in een applicatie of e-mail en wordt gebruikt om activiteit te volgen. Deze worden soms ook wel pixels en tags genoemd. 

Let op: Het kan zijn dat er bij jou een cookie wordt geplaatst wanneer jij gebruikmaakt van onze online diensten.

Wij bieden bepaalde functionaliteiten die uitsluitend beschikbaar zijn door middel van het gebruik van cookies.

Wij kunnen gebruikmaken van session cookies (voor de duur van jouw bezoek) en persistent cookies (voor een bepaalde periode) en andere trackingtechnologieën.

Het kan zijn dat onze online diensten en andere aan ons bedrijf gerelateerde activiteiten web beacons hebben.

Wij gebruiken cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Wij kunnen de door deze technologieën verzamelde informatie tevens combineren met informatie die wij over jou hebben verzameld via andere middelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Wij kunnen deze technologieën gebruiken:

Om jou of jouw toestel eenduidig te identificeren;

Om jou in staat te stellen toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van onze online diensten, waarbij geldt dat zonder die technologie onze online diensten mogelijk niet goed werken;

Voor verdere systeembeveiliging waar nodig;

Voor statistische doeleinden, om het gebruik van onze websites en mobiele apps te meten;

Om onze producten en diensten te verbeteren;

Om ons te helpen bij het bijhouden van de prestaties (bijv. verkeer, errors, pagina-uploadtijd, populaire functies, etc.) van onze online diensten;

Om jou te herkennen, voor jouw gemak, wanneer jij onze online diensten bezoekt;

Om jouw ervaring te kunnen personaliseren;

Om jou via gerichte advertenties diensten aan te bieden; en

Voor andere doeleinden die beschreven zijn in het gedeelte van deze privacyverklaring onder het kopje “Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken”.

Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde technologieën gebruiken om vast te stellen of jij een e-mail hebt geopend of op een link in een e-mail hebt geklikt, hoe jij de pagina’s en content van onze mobiele apps gebruikt en of jij op een online advertentie van FHC Formulebeheer hebt geklikt.

Zowel wij als anderen (zoals onze advertentienetwerken) kunnen gebruik maken van deze technologieën om informatie te verzamelen over jouw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites en toestellen van derden, en wanneer jij gebruikmaakt van onze online diensten om jouw ervaring bij ons verder te personaliseren.

Wanneer jij onze online diensten gebruikt, kunnen wij (en onze leveranciers die diensten aan ons verlenen) informatie verzamelen over jouw activiteiten, zodat wij jou advertenties kunnen bieden die zijn afgestemd op jouw interesses.

Links naar andere websites en sociale media

Onze online diensten kunnen links bieden naar websites die niet door ons maar door derden worden beheerd. Indien jij een van deze gelinkte websites bezoekt, dien je het privacybeleid, de algemene voorwaarden en overige beleidslijnen van die website te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beleidslijnen en procedures van derden. Alle informatie die jij aan deze organisaties verstrekt wordt behandeld overeenkomstig hun privacybeleid, algemene voorwaarden en overige beleidslijnen.

Wij kunnen ook gebruikmaken van providers van andere apps, tools, widgets en plug-ins op onze online diensten, zoals “Vind ik leuk”-knoppen van Facebook, die ook gebruik kunnen maken van geautomatiseerde methodes om informatie te verzamelen over hoe jij deze functies gebruikt. Deze organisaties kunnen jouw informatie gebruiken overeenkomstig hun eigen beleidslijnen.

Gegevensbeveiliging

Wij zullen gepaste maatregelen treffen die bedoeld zijn om jouw persoonsgegevens veilig te houden. Onze technische, organisatorische en fysieke procedures zijn bedoeld om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e), onrechtmatig(e) en onbevoegd(e) verlies, toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Alhoewel wij ons inspannen om onze informatiesystemen te beschermen, kan geen enkele website, mobiele applicatie, computersysteem of verzending van gegevens via het internet of enig ander openbaar netwerk garanderen dat het 100% veilig is.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken en onze beleidslijnen na te leven ten aanzien van het bewaren van gegevens (tenzij een langere termijn bij wet vereist is).  Ons beleid voor gegevensbewaring weerspiegelt toepasselijke wetgeving. Wij zullen jouw gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke fiscale wetgeving), geschillen te beslechten, onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen en zoals anderszins in deze verklaring beschreven.

Beveiligingscamera’s

In het algemene gedeelte van de verklaring is uiteengezet welke informatie wij verzamelen. In aanvulling hierop wijzen wij er op dat wij ter bescherming en beveiliging van onze gasten, medewerkers en eigendommen in onze restaurants, cateringlocaties en kantoor mogelijk gebruikmaken van beveiligingscamera’s. Wanneer je ons kantoor of één van onze restaurants of cateringlocaties bezoekt, kunnen opnamen van jou gemaakt worden. Wij bewaren de opname niet langer dan noodzakelijk. In geval van een incident (zoals een val van een gast of een geweldsincident) worden de camerabeelden voor bewijsdoeleinden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld.

Definities

“persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.