De fastservice sector wordt vaak bekritiseerd en weggezet als veroorzaker van een ongezonde leefomgeving. Wij laten met het Fastservice Manifest, een initiatief van KHN en diverse fastservice-bedrijven waaronder FHC Formulebeheer, zien dat we juist deel uitmaken van de oplossing.

Op 14 mei hebben we samen met zes andere toonaangevende partijen uit de fastfood het Fastservice Manifest naar buiten gebracht. In dit manifest staat beschreven welke stappen er worden gezet op het gebied van een gezondere voedselomgeving. Bijvoorbeeld op onderwerpen als gevarieerd aanbod, productverbetering, kindermarketing, vestigingsbeleid en communicatie. Met elkaar bundelen we de krachten om een onderdeel van de oplossing te zijn, in plaats van te worden gezien als het probleem. Op 27 mei is het manifest aangeboden aan demissionair staatssecretaris van Ooijen.

[Download het Fastservice Manifest]

In gesprek met de staatssecretaris over het manifest
Na het aanbieden van het manifest vond er een gesprek plaats met de staatssecretaris hierin konden de partijen de ervaringen van de afgelopen jaren delen en daarbij gaven zij aan dat kleine stapjes op dit moment effectiever werken om met elkaar een gezamenlijk doel te bereiken. Ook de communicatiekracht van deze grote partijen kan van enorme meerwaarde zijn. Vrijwel iedere Nederlander komt immers wel eens in een fastservicerestaurant.

KHN-voorzitter Marijke Vuik: “De staatssecretaris was oprecht geïnteresseerd in de best voorbeelden, maar ook in de uitdagingen van de sector. Voor de overheid is het natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe we consumenten kunnen verleiden tot andere eetpatronen. Een genietmoment dat niet altijd supergezond is, kan prima. Als het maar niet iedere dag is “

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “De steun voor de doelen en afspraken van het preventieakkoord staat stevig overeind hebben de aanbieders van dit manifest bevestigd. Dat is een belangrijk signaal, want gezond eten en het voorkomen van overgewicht blijft één van de grootste gezondheidsvraagstukken van deze tijd. Ik waardeer de inspanningen die worden geleverd en als ministerie willen we daarin ook samen blijven optrekken. Tegelijkertijd zullen we als samenleving als geheel nog veel meer moeten doen om de preventieakkoord doelen echt te halen en voor elkaar te krijgen dat de zorgelijke overgewicht trend onder kinderen en volwassen echt wordt gekeerd.”

Sluit je aan bij het Fastservice Manifest
Het manifest beperkt zich niet tot de zes initiatiefnemers. Het staat nadrukkelijk open voor alle bedrijven en ketens die achter de ambities staan om tot een gezondere balans te komen binnen het voedingspatroon.

Dat kunnen kleine stappen zijn en het is aan ieder bedrijf zelf om te bepalen welke stappen ze in welk tempo gaan zetten. Als er maar beweging komt.

Hoewel de snacks heus niet zullen verdwijnen, zijn we ervan overtuigd dat ook de consument steeds meer zal vragen naar gezonde(re) alternatieven. Dan is het verstandig als ondernemers daarop inspelen. Meedoen aan het Manifest is eenvoudig, klik hier voor meer informatie.

BRON: KHN